Bestuur

Voorzitter:
Anne Beukens
De iisbaan 23, 8629 PW Scharnegoutum
info@swetteswitters.nl

abeuke-1

Secretariaat & ledenadministratie:
Julia Meesters
Sint Martensyk 25, 8629 RP Scharnegoutum
secretariaat@swetteswitters.nl

Penningmeester:
Mathijs van der Bijl
Fleardyk 23, 8629 RD Scharnegoutum
penningmeester@swetteswitters.nl

Kascommissie:
Ingrid Altenburg
Lipkje Rypma

Sponsoring / PR & Communicatie:
Siebrigje Nynke Boschma en Tryntje Plantinga
sponsoring@swetteswitters.nl

Wedstrijdsecretariaat:
Julia Meesters
Sint Martensyk 25, 8629 RP Scharnegoutum
wedstrijdsecr@swetteswitters.nl

Julia foto bestuur

Scheidsrechtercoordinator:
Anouk de Vries
Alddyk 29, 8629 PA Scharnegoutum
0515-419803

Jeugdcoördinatie C.M.V.:
Martine Roelevink
cmv@swetteswitters.nl

Websitebeheer:
Brechtsje Posthumus, Julia Meesters en Anne Beukens
webmaster@swetteswitters.nl

Ereleden Swette Switters:
Baukje de Vries
Willem Atsma
Hedzer Cnossen
Marijke van der Goot