Bestuur, gedragsregels en VOG

Voorzitter:
Anne Beukens
De iisbaan 23, 8629 PW Scharnegoutum
info@swetteswitters.nl

abeuke-1

Secretariaat & ledenadministratie:
Julia Meesters
Sint Martensyk 25, 8629 RP Scharnegoutum
secretariaat@swetteswitters.nl

Penningmeester:
Mathijs van der Bijl
Fleardyk 23, 8629 RD Scharnegoutum
penningmeester@swetteswitters.nl

Kascommissie:
Ingrid Altenburg
Lipkje Rypma

Sponsoring / PR & Communicatie:
Siebrigje Nynke Boschma en Tryntje Plantinga
sponsoring@swetteswitters.nl

Wedstrijdsecretariaat:
Julia Meesters
Sint Martensyk 25, 8629 RP Scharnegoutum
wedstrijdsecr@swetteswitters.nl

Julia foto bestuur

Scheidsrechtercoordinator:
Anouk de Vries
Alddyk 29, 8629 PA Scharnegoutum
0515-419803

Jeugdcoördinatie C.M.V.:
Martine Roelevink
cmv@swetteswitters.nl

Websitebeheer:
Brechtsje Posthumus, Julia Meesters en Anne Beukens
webmaster@swetteswitters.nl

Ereleden Swette Switters:
Baukje de Vries
Willem Atsma
Hedzer Cnossen
Marijke van der Goot

VOG – Beleid en Gedragscodes

Swette Switters vindt het belangrijk dat iedereen die actief is in onze sport in een veilige en geborgen omgeving kan sporten. Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie.
Een van de maatregelen is het opvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het opvragen van een VOG binnen de sport geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan, een functie binnen de sport kan uitoefenen. Deze verklaring toont aan of de betreffende persoon veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict.

Swette Switters neemt de veiligheid en geborgenheid van haar leden serieus en heeft daarom het beleid om van elke trainer / coach betaalde kracht binnen de vereniging, die rechtstreeks in aanraking komt met minderjarigen, een VOG te verlangen en wordt vooraf een intakegesprek gevoerd.

Gedragscodes bij Volleybal
Swette Switters sluit zich aan bij de gedragscodes van Centrum Veilige Sport Nederland. Middels een paar animaties op deze site wordt goed duidelijk wat wij onder deze gedragscodes verstaan.

https://centrumveiligesport.nl/de-gedragscodes-sport-ook-voor-jou

De gedragscode van Swette Switters is in het volgende document vastgelegd.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) biedt leden de mogelijkheid om in vertrouwen te praten over grensoverschrijdend gedrag.

Bij de vertrouwenscontactpersoon kunnen leden terecht voor een vertrouwelijk gesprek. Dat kan gaan over pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. De vertrouwenscontactpersoon binnen Swette Switters is Ronald Beukers.