Vrijwilligerswerk en Commissies

Vrijwilligerswerk, commissies en activiteiten

Swette Switters kent een bestuur en meerdere commissies die zelfstandig taken uitvoeren of het bestuur adviseren en ondersteunen. Door de taken zoveel mogelijk te delen kost het vrijwilligerswerk relatief weinig tijd. …. En dan is het vrijwilligerswerk ook leuk om samen te doen.

Dus aan alle leden en supporters van Swette Switters meld je aan voor het vrijwilligerswerk wat jij voor onze vereniging kan doen.
Hieronder alle commissies, hun werkzaamheden en de uren die je kwijt bent per kwartaal als vrijwilliger in een volleybalseizoen.

Jeugdcommissie
De Jeugdcommissie helpt mee met de organisatie van de CMV wedstrijden. De jeudcommissie adviseert het bestuur over de indeling van de teams, het trainingsrooster, de trainers en het technisch beleid van de vereniging ten aanzien van de jeugd (4 uren per kwartaal).
2020:     Ronald / Martine / Marlies Uren:

Activiteitencommissie
De Activiteiten commissie organiseert de activiteiten naast het volleybal, zoals toernooien, activiteiten voor nieuwe jeugdleden, basisschool sportactiviteiten, themafeesten, etc. (2 uren per kwartaal)
2020:     Per seizoen wisselt dit per team

Sponsorcommissie
De Commissie Sponsoring geeft zelfstandig vorm en inhoud aan het sponsorbeleid en zoekt sponsors voor de vereniging en werkt nauw samen met de kledingcommissie. (2 uren per kwartaal)
2020:      Siebrigje Nynke Boschma, Yke vd Goot

Kantinecommissie (Sportcafe)
Wat is er nu prettiger dan na een gespeelde wedstrijd een hapje en/of een drankje te kunnen nuttigen in onze kantine. Hiervoor zijn er mensen nodig die ons vanachter de bar kunnen bedienen. Om deze redenen is er een kantinecommissie die verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de kantine.  De kantine commissie regelt elke jaar een overzicht met kantinedienst en zaalwacht, want alle leden en ouders van jonge leden helpen mee in ons Sportcafe.
2020:     Siebrigje Nynke / Sjoerdtje  / Tessa

Website en Facebook
Het bijhouden van de Website en Facebook is een vooral coordinerende taak om alle informatie, die teams (contactpersoon)  op de Website of Facebook willen plaatsen, goed verloopt. Daarnaast zorg je ervoor dat de site actueel is en blijft met de informatie die vanuit het bestuur en de commissies wordt aangeboden. ( 8 uren per kwartaal)
Dames 1: Marlycke
Dames 2: Brechtsje
Dames 3: Laura en Iris
Dames 4: Nynke

Bestuur: Anne en Julia

Kleding- en materialencommissie
De Kleding- en materialencommissie geeft zelfstandig vorm en inhoud aan de keus voor kleding en materialen en stemt dit af met de sponsorcommissie. (2 uren per kwartaal)
2020:     Annet en Siebrigje Nynke

Technische commissie Senioren
De Technische Commissie Senioren adviseert het bestuur over de indeling van de teams, het trainingsrooster, de trainers en het technisch beleid van de vereniging ten aanzien van de senioren. (2 uren per kwartaal)
2020:     2 bestuursleden en de trainer

Bestuursleden
Het bestuur bestaat uit 5 leden en dit willen we graag uitbreiden, zodat de taken beter worden verdeeld. Nieuw in het bestuur zijn de DUO-Bestuurstaken. Wil je niet alleen verantwoordelijk zijn voor bepaalde taken of heb je niet voldoende tijd, dan kun je ook als duo-bestuurslid meehelpen bij Swette Switters. (4 uur per maand)
2020:     Anne Beukens (voorz.), Julia Meesters (secr.), Matthijs van der Bijl (penningm.), Tryntje Plantinga, Siebrigje Nynke Boschma (sponsoring en sportcafe), Martine Roelevink

Ook meedoen
Als je als lid van de vereniging interesse om deel te nemen in een van deze commissies dan kun je dit melden bij het bestuur of via deze site.