Vrijwilligerswerk en Commissies

Vrijwilligerswerk, commissies en activiteiten

Swette Switters kent een bestuur en meerdere commissies die zelfstandig taken uitvoeren of het bestuur adviseren en ondersteunen. Door de taken zoveel mogelijk te delen kost het vrijwilligerswerk relatief weinig tijd. …. En dan is het vrijwilligerswerk ook leuk om samen te doen.

Dus aan alle leden en supporters van Swette Switters meld je aan voor het vrijwilligerswerk wat jij voor onze vereniging kan doen.
Hieronder alle commissies, hun werkzaamheden en de uren die je kwijt bent per kwartaal als vrijwilliger in een volleybalseizoen.

Jeugdcommissie
De Jeugdcommissie helpt mee met de organisatie van de CMV wedstrijden. De jeudcommissie adviseert het bestuur over de indeling van de teams, het trainingsrooster, de trainers en het technisch beleid van de vereniging ten aanzien van de jeugd.
2017:     Martine / Aukje / Sjoukje / Rients
2018:     Martine / ……. / ……. / Rients / …….
Uren:     4 uren per kwartaal

Activiteitencommissie
De Activiteiten commissie organiseert de activiteiten naast het volleybal, zoals toernooien, activiteiten voor nieuwe jeugdleden, basisschool sportactiviteiten, themafeesten, etc.
2017:     Bestuur
2018:     ?
Uren:     2 uren per kwartaal

Sponsorcommissie
De Commissie Sponsoring geeft zelfstandig vorm en inhoud aan het sponsorbeleid en zoekt sponsors voor de vereniging en werkt nauw samen met de kledingcommissie.
2017:     Bestuur
2018:     ?
Uren:     2 uren per kwartaal

Kantinecommissie (Sportcafe)
Wat is er nu prettiger dan na een gespeelde wedstrijd een hapje en/of een drankje te kunnen nuttigen in onze kantine. Hiervoor zijn er mensen nodig die ons vanachter de bar kunnen bedienen. Om deze redenen is er een kantinecommissie die verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de kantine.  De kantine commissie regelt elke jaar een overzicht met kantinedienst en zaalwacht, want alle leden en ouders van jonge leden helpen mee in ons Sportcafe.
2017:     Tessa / Siebrigje Nynke / Marijke
2018:     ?
Uren:     2 uren per kwartaal

Website en Facebook
Het bijhouden van de Website en Facebook is een vooral coordinerende taak om alle informatie, die teams (contactpersoon)  op de Website of Facebook willen plaatsen, goed verloopt. Daarnaast zorg je ervoor dat de site actueel is en blijft met de informatie die vanuit het bestuur en de commissies wordt aangeboden.
2017:     Bestuur
2018:     Bestuur en …..
Uren:     8 uren per kwartaal

Kleding- en materialencommissie
De Kleding- en materialencommissie geeft zelfstandig vorm en inhoud aan de keus voor kleding en materialen en stemt dit af met de sponsorcommissie.
2017:     Bestuur
2018:     Annet en …
Uren:     2 uren per kwartaal

Technische commissie Senioren
De Technische Commissie Senioren adviseert het bestuur over de indeling van de teams, het trainingsrooster, de trainers en het technisch beleid van de vereniging ten aanzien van de senioren.
2017:     Anne Beukens / Ingrid Altenburg / Ronald Beukers / Brechtsje Posthumus
2018:     ?
Uren:     2 uren per kwartaal

Jubileumcommissie 50 JAAR SWETTE SWITTERS
Dit jaar 2018 bestaat Swette Switters 50 jaar en dat vieren we met zijn allen. Het jubileumfeest is 8 of 15 september en de eerste voorbereidingen zijn getroffen
2018:     Petra Conradi, Betty de Vries , Julia Meesters, Siebrigje Nynke , Lianda Bokma, Martine Roelevink, Anne Beukens, Matthijs vd Bijl, Marlies de Jong,  Nynke Middelaar en Wieke Boersma.
Uren:     6 uur per maand in mei, juni, augustus en september

Bestuursleden
Het bestuur bestaat uit 5 leden en dit willen we graag uitbreiden, zodat de taken beter worden verdeeld. Nieuw in het bestuur zijn de DUO-Bestuurstaken. Wil je niet alleen verantwoordelijk zijn voor bepaalde taken of heb je niet voldoende tijd, dan kun je ook als duo-bestuurslid meehelpen bij Swette Switters.
2017:     Anne Beukens, Petra Conradi, Lianda Bokma, Matthijs van der Bijl, Julia Meesters
2018:     Anne Beukens (voorz.), Julia Meesters (secr.), Matthijs van der Bijl (penningm.), Tryntje Plantinga, Siebrigje Nynke Boschma en Martine Roelevink
Uren:     4 uur per maand

Ook meedoen
Als je als lid van de vereniging interesse om deel te nemen in een van deze commissies dan kun je dit melden bij het bestuur of via deze site.