Contributie

Contributie Seizoen 2019-2020

De contributietarieven zijn laag. Swette Switters wil open en laagdrempelig blijven voor jeugd en senioren uit Scharnegoutum en omstreken die graag willen volleyballen. Met onze vrijwilligers kunnen we de kosten laag houden.
Afbeeldingsresultaat voor contributie volleybal

De contributie is afhankelijk van een aantal zaken:

  • of je competitie speelt of alleen traint
  • aantal keren dat er per week training wordt gegeven
  • het niveau waarop het team competitie speelt
 NIVEAU
Contributie (half jaar)* Wedstrijdkaart (jaar)**
Senioren (promotieklas) € 65,00 € 66,00
Senioren (1e en 2e klas) € 65,00 € 66,00
Senioren (3e en 4e klas) € 65,00 € 55,00
Senioren (5e klas) € 65,00 € 40,00
“recreanten” alleen trainen € 65,00 Nvt
Jeugd A € 55,00 € 30,00
Jeugd B € 50,00 € 30,00
Jeugd C € 45,00 € 30,00
Jeugd D/E € 35,00 € 25,00
Toeslag indien geen incasso €   2,50 Nvt

Extra bijdrage voor 1,5 uur extra training per week is € 35,00 per halfjaar.
Extra bijdrage voor 1 uur extra training per week is € 25,00 per halfjaar.

* Contributie (per half jaar)
De contributiebijdrage “dekt” de kosten van de zaalhuur, trainers, onkosten en dergelijke. Als een aanvulling hierop ontvangt de club  sponsorbijdragen. (Voor bijzondere doelen zoals aanschaf shirts en scoreborden en wedstrijdballen organiseert de club diverse andere acties “om de kas te spekken”)

** Wedstrijdkaart (per jaar)
De wedstrijdkaart van de NeVoBo (Nederlandse Volleybal Bond) is een verplichte afdracht die de club aan de NeVoBo moet doen. Bij langdurige afwezigheid (blessures/ zwangerschap) wordt in ieder geval de wedstrijdkaart in rekening gebracht. De contributie wordt in overleg met het bestuur bepaald, afhankelijk van het tijdstip en de duur van de afwezigheid.

Nota
De contributie verloopt middels incasso twee keer per seizoen (oktober en februari). Bij overschrijding van de betalingstermijn (inclusief de herinneringsnota) zullen er administratiekosten ad € 10,- in rekening worden gebracht.

Mocht u vragen hebben over de contributie, stuurt u dan een email naar  penningmeester@swetteswitters.nl