Contributie

Contributie Seizoen 2016-2017

De contributietarieven zijn sinds 2009 niet meer verhoogd. Swette Switters wil open en laagdrempelig blijven voor jeugd en senioren uit Schanegoutum en omstreken die graag willen volleyballen.
Afbeeldingsresultaat voor contributie volleybal

De leden hebben wel aangegeven dat ze graag meer uren willen trainen en deze uren worden naast de basiscontributie in rekening gebracht.

De contributie is afhankelijk van een aantal zaken:

  • of je competitie speelt of alleen traint
  • aantal keren dat er per week training wordt gegeven
  • het niveau waarop het team competitie speelt
 NIVEAU
Contributie (half jaar)* Wedstrijdkaart (jaar)**
Senioren (promotieklas) € 55,00 € 56,00
Senioren (1e en 2e klas) € 55,00 € 56,00
Senioren (3e en 4e klas) € 55,00 € 47,00
Senioren (5e klas) € 55,00 € 35,00
“recreanten” alleen trainen € 55,00 Nvt
Jeugd A € 49,50 € 27,00
Jeugd B € 41,50 € 27,00
Jeugd C € 37,50 € 27,00
Jeugd D/E € 27,50 € 22,00
Toeslag indien geen incasso €   2,50 Nvt

Extra bijdrage voor 1,5 uur extra training per week is € 30,00 per halfjaar.
Extra bijdrage voor 1 uur extra training per week is € 20,00 per halfjaar.

* Contributie (per half jaar)
De contributiebijdrage “dekt” de kosten van de zaalhuur, trainers, onkosten en dergelijke. Als een aanvulling hierop ontvangt de club  sponsorbijdragen. (Voor bijzondere doelen zoals aanschaf shirts en scoreborden en wedstrijdballen organiseert de club diverse andere acties “om de kas te spekken”)

** Wedstrijdkaart (per jaar)
De wedstrijdkaart van de NeVoBo (Nederlandse Volleybal Bond) is een verplichte afdracht die de club aan de NeVoBo moet doen. Bij langdurige afwezigheid (blessures/ zwangerschap) wordt in ieder geval de wedstrijdkaart in rekening gebracht. De contributie wordt in overleg met het bestuur bepaald, afhankelijk van het tijdstip en de duur van de afwezigheid.

Incasso
De 1e incasso zal ieder jaar plaatsvinden in oktober: Deze incasso zal in ieder geval de helft van de basiscontributie (en indien van toepassing de meeruren) bedragen; verhoogd met het totale jaarbedrag van de wedstrijdkaart.

De eventuele 2e incasso zal ieder jaar plaatsvinden in februari: De incasso zal de helft van de basiscontributie (en evt meeruren) bedragen.

Mocht u vragen hebben over de contributie, stuurt u dan een email naar  penningmeester@swetteswitters.nl

 

Advertenties