Nieuwe spelregels Nevobo

MEER SPELPLEZIER DOOR (SPEL)REGELWIJZIGINGEN
(Woensdag 25 mei 2017, Nevobo
)

De Nederlandse Eredivisie blijft spelen met alle internationaal (verplicht) geldende spelregels. Voor de Topdivisie t/m de regioklassen worden de regels aangepast. Maar, niet alles tegelijk. Voor het komende seizoen (2016-2017) vind je hieronder de belangrijkste wijzigingen.

https://i0.wp.com/www.volleybal.nl/uploads/images/Scheidsrechters/_updateItem/Scheidsrechter-Martin-Schuurman-geeft-uitleg.jpg

Voor wie gelden de nieuwe regels? 
Voor de Topdivisie en lager gaan de nieuwe regels wel gelden; tot en met de laagste regioklassen en de C-jeugd dus.

Wedstrijdonderbrekingen 

 • Een time-out (TO) duurt maximaal 30 seconden. Dit betekent dat wanneer het aanvragende teamén de officials binnen deze halve minuut weer klaar zijn om verder te spelen, de wedstrijd wordt vervolgd.
 • Tijdens de TO mag het hele veld gebruikt worden: teams hoeven dus niet meer in het geheel buiten het veld te staan. Wisselspelers mogen ook in het veld warm lopen, maar het gebruik van een bal tijdens de TO is (nog steeds) niet toegestaan. Uiteraard moet wel worden gezorgd dat er geen natte plekken door de drinkflesjes achterblijven op het veld.
 • Na het laatste fluitsignaal van een set hoeven teams niet meer via de achterlijn naar de andere speelhelft lopen. Wel dienen zij om de netpaal heen lopen; onder het net doorlopen is niet toegestaan.
 • Tijdens de pauze tussen de sets mogen de wisselspelers inspelen in het veld, mits dit niet hinderlijk is voor de moppers en/of het entertainment.
 • De pauze tussen sets duurt maximaal drie minuten. Direct daarna staan beide teamsén officials weer klaar voor het vervolg van de wedstrijd.

Wissels 

 • Afbeeldingsresultaat voor scheidsrechters volleybalOngeacht het aantal wisselspelers heeft ieder team altijd recht op zes wissels per set.
 • Een wisselspeler mag meerdere keren (maximaal drie keer) gewisseld worden voor een veldspeler. De veldspeler moet wel weer terugkeren in het veld voor de wisselspeler die hem vervangenVoorbeeld: wisselspeler nummer 3 gaat het veld in voor nummer 5. Nummer 5 kan alleen terug gewisseld worden voor nummer 3. Wisselspeler 3 mag vervolgens (na tenminste één voltooide rally) weer voor een andere of dezelfde veldspeler gewisseld worden. Ook mag één van de andere wisselspelers voor nummer 5 ingebracht worden.
 • Uitzondering: Voor de A-, B- en C-jeugdklassen gaat deze regel niet gelden. Daarvoor blijft de huidige wisselregel van toepassing. De reden hiervoor is dat het veel voorkomt dat er een aantal goede serveerders is, waardoor de wedstrijd minder leuk zou kunnen worden. De Hoofd- en Topklassen in de jeugd spelen wél met de nieuwe regels omtrent het wisselen.

Libero 

 • De wisselzone van de libero wordt vrijgegeven, daarvoor mag nu de gehele achterlijn en zijlijn gebruikt worden. Voorwaarde is wel dat de scheidsrechters en teller(s) de wissel goed kunnen zien.
 • Een libero mag uitsluitend veldspeler worden (en een ander shirt aantrekken) als het team onvolledig verklaard zou worden door blessure(s). Voorbeeld: een team start met zes spelers en één libero. Eén van de veldspelers raakt geblesseerd en kan niet verder spelen. Op dat moment mag de libero veldspeler worden, zodat er met zes spelers doorgespeeld kan worden.
 • Niet echt een wijziging van de (spel)regels, maar wel een verduidelijking: Een aanvaller mag een bal die door de libero vanuit de voorzone bovenhands is gespeeld niet aanvallen als de bal in zijn geheel nog boven de netrand is.

Tot slot 

De in dit bericht genoemde wijzigingen betreffen alleen de spelregels. De Bondsraad van de Nevobo neemt eind juni nog een aantal besluiten over voorgestelde reglementswijzigingen met het oog op het verhogen van het spelplezier. In het geval de voorgestelde wijzigingen worden doorgevoerd, worden deze wijzigingen uiteraard zo snel mogelijk gepubliceerd. Heb je vragen of wil je meer informatie, mail dan naar spelplezier@nevobo.nl.

Wijzigingen nav bondsraad juni 2016 : Wanneer een scheidsrechter heeft gefloten voor de service en de serveerder ontdekt dat hij de verkeerde speler is dan mag hij de bal aan de juiste speler geven, gooien of op de grond leggen omdat dit niet wordt gezien als een opslagpoging. De juiste serveerder moet dan wel binnen de 8 seconden de service uitvoeren. 

Via onderstaande link de extra uitleg van de Nevobo

Extra uitleg nieuwe spelregels – Nevobo