Over Swette Switters

Volleybalvereniging Swette Switters is op 11 november 1968 opgericht en telt ongeveer 100 leden. De teams van de vereniging spelen in veel geledingen van de Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo). Zoals in de statuten vastgelegd zijn de kleuren van de vereniging rood-zwart.

Veel leden van volleybalvereniging Swette Switters zijn actief betrokken bij het volleybal. Zowel in de kantine als bij het geven van trainingen of andere activiteiten. Wij zijn er erg trots op dat vrijwel al deze taken op vrijwillige, onbetaalde basis worden verricht.

Jeugdvolleybal
Vooral het jeugdvolleybal wordt bij de Swette Switters enorm gestimuleerd. Door de NeVoBo is het circulatievolleybal (Cool Moves Volley) ontwikkeld voor jeugd van 6 tot en met 12 jaar.
Bij deze vorm van volleybal worden op diverse niveaus (niveau 1-6) de technieken van het volleybal geleerd. Op deze manier wordt de teamsport volleybal onder de jeugd gestimuleerd en vindt er voldoende doorstroom plaats naar het reguliere volleybal.

Activiteiten
Naast de wekelijkse competitie wedstrijden van de teams, organiseert Swette Switters ook jaarlijks diverse activiteiten om de verenigingssfeer te behouden en de vereniging te promoten. Enkele activiteiten zijn de meerkamp waarbij andere verenigingen uit Friesland worden uitgenodigd voor een toernooidag in Scharnegoutum, het besturentoernooi van Scharnegoutum en instuiven voor het jeugdvolleybal. Het einde van het seizoen wordt altijd afgesloten met een gezellige jaarborrel voor leden en sponsoren om de behaalde resultaten van het seizoen te vieren.

Sportiviteit, gedrevenheid en veel gezelligheid zijn de belangrijkste peilers
onder onze vereniging

Door de groei van het ledenaantal en de promoties van damesteams in voorgaande jaren komt er meer nadruk te liggen op selecteren en presteren. Deze stijgende lijn wil Swette Switters in de komende jaren voortzetten, uiteraard met handhaving van de gezellige verenigingssfeer.